Traditionell DR

Kommunicera med dina medlemmar på det traditionella sättet med hjälp av post så som DR (direkt reklam). Vad kan du vinna på detta?