Kommunikation

En avdelning som ger dig en inblick i de olika kommunikationskanaler som du kan använda dig av för att kommunicera med dina medlemmar i kundklubben